• Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons bedrijf het streven naar positieve effecten voor het milieu en het welzijn van onze medewerkers, in combinatie met het bereiken van een positief bedrijfsresultaat.

Het is onze ambitie om hieraan een optimale bijdrage te leveren. Dit doen wij door continu te streven naar verbeteringen op een aantal onderwerpen, zoals genoemd in onze MVO Verklaring.

Klik hier om het document te downloaden.