• Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic
  • Polygraphic

REACH Certificaat

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen, die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. Het doel van dit systeem is het beheersen van de risico’s op o.a. schade aan de gezondheid van consumenten.
 
Eén van de belangrijkste kwaliteiten die wij u aanbieden voor sport-, onderkleding en lingerie is PI Stretch Care. Gezien het feit dat dit embleem zeer vaak in aanraking komt met de huid, een zogenaamde ‘Next-to-SkinTransfer, hebben wij dit product daarom laten testen volgens het REACH systeem.
 
Uit deze test is vervolgens geconcludeerd dat onze PI Stretch Care veilig is voor eerdergenoemd gebruik.

Dit blijkt o.a. uit het feit dat deze Transfer geen van de vermelde chemische stoffen van SVHC (Substances of Very High Concern) bevat. Ook is uit de test voortgekomen dat onze PI Stretch Care vrij van de belangrijkste Ftalaten is (chemische stoffen die gebruikt worden om o.a. kunststoffen e.d. te verzachten).
 
In combinatie met de eerdergenoemde certificaten, waaronder het belangwekkende OEKO-TEX certificaat, kunt u erop vertrouwen, dat ons product veilig is voor de gezondheid.